Τοιχογραφία του Αγίου Συμεών στην τράπεζα της Μονής, 1786


15.12.2017

Η τοιχογραφία του Αγίου Συμεών, κτήτορα της μονής Χελανδαρίου, βρίσκεται στην δυτική κεραία της σταυρόσχημης τράπεζας της Μονής. Η νεόχτιστη τράπεζα διακοσμήθηκε, σύμφωνα με την επιγραφή ιστορήσεώς της, από τον μοναχό Μακάριο Γαλατσιάνο στα 1786. Το εικονογραφικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Ξεχωριστική έμφαση δίνεται στις παραστάσεις ολόσωμων αγίων μοναχών και ασκητών, στους οποίους συγκαταλέγονται ορισμένοι Βατοπαιδινοί. Οι υπερμεγέθεις αυτές μορφές δημιουργούν κάποιο κενό, καθώς καταλαμβάνουν μόνο τις επιφάνειες των πλάγιων τοίχων της δυτικής καμάρας μεταξύ των παραθύρων, αφήνοντας αδιακόσμητη την ζώνη πάνω από αυτές.