Τοιχογραφία του Παντοκράτορος στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, 16ος αιώνας


15.12.2017

Στον τρούλλο του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, το οποίο βρίσκεται στην νότια πλευρά του καθολικού, δεσπόζει ο Χριστός Παντοκράτωρ. Η επιβλητική αυτή παράσταση είναι το μοναδικό τοιχογραφημένο έργο της μονής που θα μπορούσε να αποδοθεί σε κρητικό εργαστήριο του 16ου αιώνα, γεγονός αρκετά περίεργο, αφού στην συγκεκριμένη εποχή έδρασαν στο Άγιον Όρος οι φημισμένοι κρητικοί ζωγράφοι, μεταξύ των οποίων και ο Θεοφάνης Στρελίτζας.