Τοιχογραφίες στον νάρθηκα του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης, έτος 1859-60


15.12.2017

Τοιχογραφίες κατασκευασμένες «εν ξηρώ», οι οποίες διακοσμούν τον νάρθηκα του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης . Η τοιχογράφηση του ναού πραγματοποιήθηκε από το 1859 έως τα μέσα του 1860. Για την πραγματοποίησή της εργάσθηκε η συνοδεία του μοναχού και ζωγράφου Νικηφόρου από το Καρπενήσι. Για τις συνθέσεις, και ιδίως τις παραβολές, χρησιμοποιήθηκαν πολλά λαογραφικά στοιχεία, ενώ το συνολικό εικονογραφικό πρόγραμμα είναι επηρεασμένο από εκείνο του καθολικού, αλλά περισσότερο εμπλουτισμένο. Η διακόσμηση του παρεκκλησίου της Αγίας Ζώνης αποτελεί ένα από τα τελευταία δείγματα γνήσιας αγιορειτικής ζωγραφικής και το τελευταίο εκτενές έργο της Μονής Βατοπαιδίου.