Τοιχογραφίες της φιάλης με τα περί τον Ιορδάνη γεγονότα, μέσα 17ου αιώνα


15.12.2017

Ο θόλος της φιάλης της Μονής Βατοπαιδίου διακοσμήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα, με παραστάσεις γεγονότων που σχετίζονται με τον ποταμό Ιορδάνη, όπως η βάπτιση του Χριστού από τον Πρόδρομο και η Βάπτιση του Πέτρου από τον Κύριο . Οι συνθέσεις αυτές φαίνεται οτι έχαιραν ιδιαίτερης εκτιμήσεως από τους Βατοπαιδινούς πατέρες, αφού κατά την ανακαίνιση της αρχιτεκτονικά ιδιόρρυθμης φιάλης στα 1810 διατήρησαν σχεδόν άθικτη την πλινθόκτιστη ασπίδα που διακοσμούν, ενώ στα 1842 τις επιζωγράφησαν μόνο επιλεκτικά, στα προβληματικά τους σημεία. Ανάλογος, αλλά εκτενέστερος και κάπως διαφοροποιημένος εικονογραφικός κύκλος, διακοσμεί την φιάλη της μονής Μεγίστης Λαύρας.