Δίσκος ελλειψοειδούς σχήματος, τέλη του 16ου αι.


09.05.2011

Ο δίσκος έχει ελλειψοειδές σχήμα (μέγιστη διάμετρος 39,3 εκ.) και αποτελείται από δύο κομμάτια, το χείλος και τον πυθμένα. Στην εσωτερική επιφάνεια του πυθμένα απεικονίζεται η συνάντηση της Ρεβέκκας με τον Ελιέζερ μπροστά στο πηγάδι. Το συγκεκριμένο κομμάτι χρονολογείται στα τέλη του 16ου αι. και προέρχεται από τα εργαστήρια του Augsburg. Είναι πιθανό να φιλοτεχνήθηκε από τον φημισμένο χρυσοχόο Paul Huebner, ή να αναπαράγει κάποιο από τα έργα του. Αρχικά αποτελούσε την κεντρική παράσταση μιας tazza , από την οποία αποσπάστηκε αργότερα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πυθμένας του δίσκου. Το πλατύ και ελαφρά κυρτό χείλος του διακοσμείται με περίπλοκα φυτικά κοσμήματα και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 17ου αι.

Δίσκος ελλειψοειδούς σχήματος, τέλη του 16ου αι.