Εγκόλπιο-παναγιάριο, έργο του μάστορα Ζώτου, έτος 1670


09.05.2011

Το μικρό εγκόλπιο-παναγιάριο (ύψος 7 έκ.) κατασκευάστηκε στα 1670 από τον μάστορα Ζώτο, διά συνδρομής και εξόδων «ΕΚ ΞΑΝΘΗC ΕΚ ΧΩΡΑC ΙΩΑΝΗΝΑ». Τα δύο φύλλα του συνδέονται με στροφείς, θυμίζοντας έτσι μικρό βιβλίο. Ο ξύλινος πυρήνας τους είναι διάτρητος, με ίχνη επιχρυσώσεως και χρώματος . Στο αριστερό φύλλο παριστάνεται η Παναγία με τον μικρό Ιησού, ανάμεσα σε εξαπτέρυγα και πλαισιωμένη από προφήτες, και στην κατώτερη ζώνη οι Ευαγγελιστές μέσα σε τοξοειδή ανοίγματα. Στο δεξί φύλλο εικονίζεται η Φιλοξενία του Αβραάμ πλαισιωμένη από αποστόλους και αγίους, και στην κατώτερη ζώνη ο Ευαγγελισμός και οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Οι εξωτερικές όψεις διακοσμούνται με νίελο και επίχρυσους ρόδακες, η έντονη χρωματική αντίθεση των οποίων πρέπει πιθανόν να αποδοθεί στην προσπάθεια μιμήσεως των δερμάτινων σταχώσεων με τις χρυσογραφίες . Ο συγκεκριμένος τύπος διακοσμήσεως συνδέεται με το ύφος του πρώιμου άνθινου μπαρόκ, που με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη διαδόθηκε στα επαρχιακά εργαστήρια αργυροχοΐας.

Εγκόλπιο-παναγιάριο, έργο του μάστορα Ζώτου, έτος 1670
Εγκόλπιο-παναγιάριο, έργο του μάστορα Ζώτου, έτος 1670