Φιάλη αγιασμού, έτος 1860


09.05.2011

Η φιάλη αγιασμού (ύψος 125 εκ.) έχει νεοκλασικό σχήμα και διαθέτει ψηλό βαθμιδωτό κάλυμμα. Κοσμείται με επίχρυσα μετάλλια στο χείλος και τη βάση, στα οποία παριστάνονται αντίστοιχα δεσποτικές εορτές και στηθαίες μορφές Ευαγγελιστών, αποδοσμένες με σαβάτι. Η υπόλοιπη διακόσμηση έχει αποδοθεί με επιχρυσώσεις και νίελο, αλλά και με χαμηλά φουσκώματα, ενώ η μεγαλύτερη επιφάνεια του δοχείου είναι αδιακόσμητη. Θαυμάσια έμμετρη επιγραφή στο χείλος του δοχείου μας πληροφορεί ότι κατασκευάστηκε στα 1860 με πρωτοβουλία του ηγουμένου της Μονής Μπαρμπόιου Αγάπιο, που καταγόταν από τα Ραβνά της Χαλκιδικής.

Φιάλη αγιασμού, έτος 1860