Κιβώτιο-λειψανοθήκη του αγίου Μερκουρίου, έτος 1813


09.05.2011

Περίτεχνο κιβώτιο – λειψανοθήκη οκταγωνικού σχήματος ( 34Χ28 εκ.) που καλύπτει την κάρα του Αγίου Μερκουρίου . Είναι έργο των χρυσικών Δημήτρη και Ναούμ από τη Νικολίτζα και χρονολογείται στα 1813. Από τις επιγραφές του πληροφορούμαστε ότι κατασκευάστηκε «διά δαπάνης του εκ Σιατίστης τιμίου άρχοντος κυρίου ιωάννου κωνστ(αντίνου) κογιόπουλου» καί «διά χειρός κωνσταντίνου χρυσοχόου».

Στην εμπρόσθια έδρα του κιβωτίου εικονίζεται ο Αγιος Μερκούριος με τον σταυρό του μάρτυρα στο χέρι. Οι υπόλοιπες πλευρές του διακοσμούνται με μπαρόκ εμβλήματα, αχιβάδες και πλούσια φυλλώματα. Στο εσωτερικό του σκεπάσματός του απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Από τους ίδιους τεχνίτες φιλοτεχνήθηκε στα 1818 μια παρόμοια λειψανοθήκη με την κάρα του αγίου Φλώρου.

Κιβώτιο-λειψανοθήκη του αγίου Μερκουρίου, έτος 1813