Ναόσχημο κιβωτίδιο, έργο του Γερασίμου του Σινωπέως, έτος 1714


09.05.2011

Το κιβώτιο έχει το χαρακτηριστικό σχήμα πεντάτρουλου ναού (ύψος 31 εκ.). Αποτελείται από διάτρητα χυτά στοιχεία, προσεκτικά επεξεργασμένα, η μεγαλύτερη επιφάνεια των οποίων διακοσμείται με τις παραστάσεις της φιλοξενίας του Αβραάμ και της ένθρονης Παναγίας . Οι σκηνές αυτές περιβάλλονται από άμπελο που ελίσσεται σχηματίζοντας μετάλλια, εντός των οποίων απεικονίζονται στηθαίες μορφές προφητών. Το κιβώτιο αφιερώθηκε, σύμφωνα με επιγραφή στο κάλυμμά του, το 1714 στη Μονή Βατοπαιδίου, από κάποιον μοναχό με το όνομα Δανιήλ. Αποτελεί έργο του χρυσικού Γερασίμου Σινωπέως. Η Σινώπη αποτέλεσε μέχρι τον 19ο αιώνα το κυριότερο λιμάνι της οθωμανικής αυτοκρατορίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και κέντρο αναπτύξεως της αργυροχοΐας.

Ναόσχημο κιβωτίδιο, έργο του Γερασίμου του Σινωπέως, έτος 1714