Οι τοιχογραφίες του εσωνάρθηκα


11.05.2011

Ο εσωνάρθηκας (μεσονυκτικό) του καθολικού καλύπτεται με τοιχογραφίες του 1760. Πρόσφατη έρευνα απέδειξε την ύπαρξη παλαιότερου στρώματος ζωγραφικής, η έκταση του οποίου κάτω από το νεωτερικό στρώμα παραμένει άγνωστη. Αποκαλύφθηκαν δειγματοληπτικά μόνο δύο ολόσωμες μορφές, του Χριστού και του αγίου Φωκά , που συνδέονται με το στρώμα τοιχογραφιών του ΙΒ’ αι. και επιζωγραφήσεις του 1312.

Ο Χριστός του μεσονυκτικού
Ο άγιος Φωκάς στο μεσονυκτικό