Τοιχογραφία του κυρίως ναού του καθολικού με την παράσταση της Αναλήψεως, έτος 1312, με νεώτερες επιζωγραφίσεις


11.05.2011

Η σκηνή της Αναλήψεως καταλαμβάνει ολόκληρη την έκταση της ανατολικής καμάρας του καθολικού. Στο κέντρο εικονίζεται ο Χριστός αναλαμβανόμενος μέσα σε δόξα που κρατούν τέσσερις άγγελοι, και στις πλευρές δύο όμιλοι αποστόλων με την Παναγία και τους Αγγέλους. Η παράσταση ανήκει στην διακόσμηση του 1312, αλλά οι μορφές είναι επιζωγραφισμένες στα πρόσωπα και τα ενδύματα. Χαρακτηριστικές είναι οι ρωμαλέες, επιβλητικές και αγαλματώδεις κορμοστασιές των αποστόλων, το ύψος και ο όγκος των οποίων αποπνέουν έντονα την αίσθηση του μνημειακού.

Ο απόστολος Μάρκος από την Ανάληψη