Τοιχογραφία του κυρίως ναού του καθολικού με την παράσταση της Αναστάσεως του Λαζάρου, έτος 1312 και ελάχιστες μεταγενέστερες επεμβάσεις


11.05.2011

Η Ανάσταση του Λαζάρου εικονίζεται σε πίνακα μεγάλων διαστάσεων στην δυτική καμάρα του κυρίως ναού του καθολικού. Η σύνθεση διακρίνεται για την επιβολή του αρχιτεκτονικού βάθους και του φυσικού τοπίου, οι βράχοι του οποίου υψώνονται κλιμακωτά και απολήγουν σε απότομες κορυφές. Χαρακτηριστικές είναι οι υψηλές, ρωμαλέες μορφές των αποστόλων, με την τραχιά έκφραση στα πρόσωπα , τα ανήσυχα και κυματιστά περιγράμματα και τις γωνιώδεις πτυχές των ενδυμάτων στα πόδια και τους γλουτούς. Η λευκή γραμμή που ορίζει το εξωτερικό περίγραμμα των προσώπων αποσκοπεί στο να τα αποσπάσει από την επίπεδη επιφάνεια και να τα ξεχωρίσει από τις διπλανές μορφές. Η παράσταση ανήκει στην διακόσμηση του 1312 και έχει δεχθεί ελάχιστες νεώτερες επεμβάσεις. Φιλοτεχνήθηκε από ζωγράφο που αντλούσε επιλεκτικά διάφορα στοιχεία από την ζωγραφική του Πρωτάτου (περί τα 1290) και των σερβικών μνημείων των δύο πρώτων δεκαετιών του 14ου αιώνα.

Η Ανάσταση του Λαζάρου
Λεπτομέρεα - Η Ανάσταση του Λαζάρου