Τοιχογραφία του κυρίως ναού του καθολικού με την παράσταση της Μεταμορφώσεως, έτος 1312 (τό κάτω τμήμα της συνθέσεως)


11.05.2011

Η σύνθεση της Μεταμορφώσεως του Χριστού εικονίζεται στην ανώτερη ζώνη της νότιας καμάρας του καθολικού. Το ανώτερο τμήμα της παραστάσεως με τον Χριστό και τους προφήτες ανήκει σε νεώτερο στρώμα ζωγραφικής, ενώ οι απόστολοι στο αρχικό στρώμα του 1312. Οι απόστολοι απεικονίζονται με ζωηρές κινήσεις, καθώς κατρακυλούν στις πλαγιές του όρους Θαβώρ, τρομοκρατημένοι από την Μεταμόρφωση του Κυρίου . Χαρακτηριστικό είναι το μαλακό πλάσιμο των προσώπων και η λευκή γραμμή που ορίζει το εξωτερικό περίγραμμα του προσώπου του Πέτρου, με σκοπό να το αποσπάσει από την επίπεδη επιφάνεια και να το ξεχωρίσει από τις διπλανές μορφές.

Λεπτομέρεια από τη Μεταμόρφωση
Ο απόστολος Πέτρος από τη Μεταμόρφωση (λεπτομέρεια)