Τοιχογραφία του κυρίως ναού του καθολικού με την παράσταση της Βαϊοφόρου, έτος 1312 και εκτενείς μεταγενέστερες επεμβάσεις


11.05.2011

Η Βαϊοφόρος εικονίζεται σε πίνακα μεγάλων διαστάσεων στην δυτική καμάρα του κυρίως ναού του καθολικού. Η σύνθεση διακρίνεται για τις υψηλές, ρωμαλέες μορφές των Ιουδαίων, τα μικρά κεφάλια τους, την τραχιά έκφραση στα σαρκώδη πρόσωπα με την χοντρή μύτη, αλλά και για τις πλατιές, ευθύγραμμες πτυχές των ενδυμάτων. Χαρακτηριστική είναι επίσης η λευκή γραμμή που ορίζει το εξωτερικό περίγραμμα των προσώπων, με σκοπό να τα αποσπάσει από την επίπεδη επιφάνεια και να τα ξεχωρίσει από τις διπλανές μορφές. Η παράσταση ανήκει στην διακόσμηση του 1312 και έχει δεχθεί εκτενείς νεώτερες επεμβάσεις, αφού ολόκληρα τμήματα και λεπτομέρειες ξαναζωγραφίσθηκαν σε νέο κονίαμα. Η αρχική σύνθεση φιλοτεχνήθηκε από ζωγράφο που αντλούσε επιλεκτικά διάφορα στοιχεία από την ζωγραφική του Πρωτάτου (περί τα 1290) και των σερβικών μνημείων των δύο πρώτων δεκαετιών του 14ου αιώνα.

Η Βαϊφόρος