Τοιχογραφία του κυρίως ναού του καθολικού με την παράσταση των Τριών Παίδων εν Καμίνω, έτος 1312


11.05.2011

Η σύνθεση των Τριών Παίδων εν Καμίνω, που συνιστά προεικόνιση της θυσίας των μαρτύρων της Καινής Διαθήκης (Δαν. 3, 21-28), βρίσκεται στην κατώτερη ζώνη του βόρειου χορού του καθολικού. Η παράσταση ανήκει στη διακόσμηση του 1312. Χαρακτηριστικά είναι τα σαρκωμένα πρόσωπα των μορφών, οι χοντροί λαιμοί και τα μάτια που δίνουν την εντύπωση της εξοφθαλμίας. Η εξπρεσιονιστική αυτή ζωγραφική διακρίνεται επίσης σε παραστάσεις του εξωνάρθηκα, στοιχείο που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η τοιχογράφηση των δύο συγκεκριμένων τμημάτων του καθολικού έγινε ταυτόχρονα. Ο καλλιτέχνης των συγκεκριμένων τοιχογραφιών ονομάζεται συμβατικά «ζωγράφος της Αποκαθηλώσεως», με βάση την ομώνυμη παράσταση που φιλοτέχνησε στον εξωνάρθηκα του καθολικού.

Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω