Τοιχογραφία του κυρίως ναού του καθολικού με την παράσταση του Μυστικού Δείπνου, έτος 1312, με νεώτερες επιζωγραφίσεις


11.05.2011

Η σύνθεση του Μυστικού Δείπνου βρίσκεται στην κατώτερη ζώνη του νότιου χορού του καθολικού. Στο σύνολό της διατηρεί το εικονογραφικό σχήμα της αρχικής διακοσμήσεως του 1312, τα πρόσωπα όμως των μορφών είναι επιζωγραφισμένα, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί σημαντικά η εκφραστικότητά τους. Ο Χριστός κάθεται σε στρωμνή, τοποθετημένη στα αριστερά της τράπεζας. Εντυπωσιακές είναι οι μεγάλες αναλογίες του σώματος του Κυρίου και του αποστόλου Πέτρου, καθώς και οι ταραγμένοι και έντονα κινημένοι απόστολοι. Χαρακτηριστικά είναι τα σαρκωμένα πρόσωπα, οι χοντροί λαιμοί και τα μάτια που δίνουν την εντύπωση της εξοφθαλμίας.

Το βάθος της συνθέσεως ορίζεται από σύνθετο αρχιτεκτόνημα, στην επιφάνεια του οποίου ζωγραφίζονται ταινίες με ασπίδες, μετάλλια πλαισιωμένα από βλαστούς, αλλά και ολόσωμες στηθαίες μορφές, δοσμένες σε τεχνική μονοχρωμίας. Η εξπρεσιονιστική αυτή ζωγραφική διακρίνεται επίσης σε παραστάσεις του εξωνάρθηκα, στοιχείο που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η τοιχογράφηση των δύο συγκεκριμένων τμημάτων του καθολικού έγινε ταυτόχρονα. Ο καλλιτέχνης των συγκεκριμένων τοιχογραφιών ονομάζεται συμβατικά «ζωγράφος της Αποκαθηλώσεως», με βάση την ομώνυμη παράσταση που φιλοτέχνησε στον εξωνάρθηκα του καθολικού.

Ο Μυστικός Δείπνος στον κυρίως ναό