Εισαγωγή στις Βυζαντινές Τοιχογραφίες


11.05.2011

Στην Μονή Βατοπαιδίου τα τοιχογραφημένα σύνολα της βυζαντινής εποχής (963-1430) εντοπίζονται στο καθολικό και στο παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Την εικόνα συμπληρώνουν τρία σπαράγματα τοιχογραφιών, για τα οποία αγνοούμε την προέλευση και την αρχική τους θέση. Πρόκειται για έργα εξαιρετικής καλλιτεχνικής ποιότητας, τα οποία αντιπροσωπεύουν κυρίαρχα καλλιτεχνικά ρεύματα της υστεροκομνήνειας και της παλαιολόγειας ζωγραφικής. Κορυφαίο έργο της αναγεννήσεως των Παλαιολόγων αποτελούν οι τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα του καθολικού, τμήμα των οποίων αποδίδεται στο εργαστήριο του ζωγράφου από την Θεσσαλονίκη Μανουήλ Πανσέληνου.

Λεπτομέρεια από τον άγγελο του Ευαγγελισμού στον νάρθηκα