Αμφιπρόσωπο εγκόλπιο με παραστάσεις του Χριστού Παντοκράτορος και του Αγίου Δημητρίου, 14ος αιώνας


09.05.2011

Το χρυσό εγκόλπιο έχει τη μορφή μεταλλίου (διάμετρος 3,6 εκ.) Αποτελείται από δύο χυτά κυκλικά ελάσματα, συγκολλημένα και ενωμένα στο κέντρο τους με καρφί, το οποίο προστέθηκε μάλλον σε μεταγενέστερη εποχή, όπως και οι λίθοι που κοσμούν την περίμετρό του. Το εγκόλπιο είναι διακοσμημένο και στις δύο επιφάνειές του με έξεργες παραστάσεις. Στην κύρια όψη εικονίζεται, πλαισιωμένη από τις συντομογραφίες «ΙC-ΧC», προτομή του Χριστού Παντοκράτορος , ο οποίος κρατάει κλειστό Ευαγγέλιο και ευλογεί με το δεξί του χέρι. Στην πίσω όψη παριστάνεται ολόσωμος και μετωπικός ο Αγιος Δημήτριος, με στρατιωτική στολή και εξάρτηση . Ο Αγιος πλαισιώνεται από μεγαλογράμματη επιγραφή, με βάση την οποία ταυτίζεται η μορφή. Και οι δύο παραστάσεις περιγράφονται από σειρά έξεργων στιγμών. Το εγκόλπιο χρονολογείται με βάση την τεχνοτροπία του στην παλαιολόγεια εποχή, και συγκεκριμένα στον 14ο αιώνα. Δαβίδ

Αμφιπρόσωπο εγκόλπιο με παραστάσεις του Χριστού Παντοκράτορος και του Αγίου Δημητρίου, 14ος αιώνας
Αμφιπρόσωπο εγκόλπιο με παραστάσεις του Χριστού Παντοκράτορος και του Αγίου Δημητρίου, 14ος αιώνας