Εικόνα της Φιλοξενίας του Αβραάμ με επένδυση συρμαρτερής τεχνικής, τέλη 14ου


15.12.2017

Η αργυρεπίχρυση επένδυση της εικόνας με την Φιλοξενία του Αβραάμ κατασκευάστηκε με την συρματερή τεχνική (117Χ92 εκ.). Η διακόσμησή της αποτελείται από τριφυλλόσχημο κόσμημα και κύκλους διαφόρων μεγεθών, εντός των οποίων βρίσκεται φυτό με ελισσόμενους βλαστούς, ή ισοσκελής σταυρός περιβαλλόμενος από παρόμοιους βλαστούς. Ανάλογη είναι η διακόσμηση του πλαισίου, όπου έχουν προστεθεί καρφωμένα κυκλικά κομβία και τετράγωνα διάχωρα με προτομές αγίων, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Την ταινία που διαχωρίζει το πλαίσιο από το βάθος της εικόνας καλύπτουν δύο σειρές ανθεμωτού κοσμήματος, που περιβάλλεται από καρδιόσχημους βλαστούς. Η αρχική επένδυση αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα της συρματερής τεχνικής του τέλους του 14ου-αρχών του 15ου αιώνα και προέρχεται από εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Οι μικρές νεώτερες προσθήκες, συνδυασμένες αρμονικά, αφορούν ορισμένα κομβία και διάχωρα του πλαισίου και των κάτω γωνιών και ανάγονται κυρίως στον 16ο και 18ο αιώνα.