Εικονίδιο από στεατίτη με τις σκηνές του Δωδεκαόρτου, 14ος αι.


08.05.2011

Μικρή εικόνα από στεατίτη (23Χ15 εκ.), πάνω στην οποία εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά οι σκηνές του Δωδεκαόρτου. Το έργο χρονολογείται στον 14ο αι. Σύμφωνα με την παράδοση αφιερώθηκε στην Μονή από συγγενείς του αυτοκράτορος Ιωάννου Στ’ Καντακουζηνού (1347-1354) που κατοικούσαν στα Ιωάννινα. Οι παραστάσεις χωρίζονται μεταξύ τους με προεξέχουσα ταινία σε σχήμα σχοινιού. Είναι ιδιαίτερα απλουστευμένες, καθώς παρουσιάζουν μόνο τα κύρια πρόσωπα του κάθε επεισοδίου. Οι μορφές σμιλεύονται σε διαφορετικές κλίμακες, προκειμένου να δημιουργείται η αίσθηση της υπάρξεως πολλών επιπέδων ως προς το βάθος. Με ιδιαίτερα προσοχή αποδίδονται τα θεία πρόσωπα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Τα σώματα και κυρίως οι πτυχές των ενδυμάτων είναι επεξεργασμένα σε χαμηλό ανάγλυφο και κατά συνέπεια αρκετά σχηματοποιημένα.

Εικονίδιο από στεατίτη με τις σκηνές του Δωδεκαόρτου, 14ος αι.