Εισαγωγή στην Ξυλογλυπτική Τέχνη της Μονής


09.05.2011

Αξιόλογα είναι τα έργα ξυλογλυπτικής που σώζονται στην Μονή Βατοπαιδίου. Με εξαίρεση τα αντικείμενα μικρογλυπτικής, κυρίως σταυρούς και τρίπτυχα, υπάρχουν μεγάλες ξύλινες κατασκευές, οι οποίες συμπληρώνουν την εικόνα της συγκεκριμένης τέχνης κατά την μεταβυζαντινή περίοδο. Αξιοσημείωτα είναι τα θυρόφυλλα που χωρίζουν τον εσωνάρθηκα από τον κυρίως ναό (1567), ο βόρειος επισκοπικός θρόνος, τα χρωματιστά παραθυρόφυλλα του εξωνάρθηκα (1793), ο νότιος επισκοπικός θρόνος (1850) και δύο αναλόγια . Η ανάπτυξη όμως της ξυλογλυπτικής στην διακόσμηση του εσωτερικού των εκκλησιών συνδέεται άμεσα με την χρήση ξύλινων εικονοστασίων στην θέση των μαρμάρινων, μεταβολή που άρχισε βαθμιαία στον 14ο αιώνα και γενικεύθηκε κατά την τουρκοκρατία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που το καθολικό και τα παρεκκλήσια της Μονής διαθέτουν επίσης περίτεχνα τέμπλα, τα οποία χρονολογούνται από τον 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα.

Παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέα - Τέμπλο (τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα) Λεπτομέρεια