Οι κάρες των τριών κτητόρων της Μονής Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου


11.05.2011

Άγιοι κτήτορες της Μονής Νικόλαος, Αθανάσιος και Αντώνιος (17/12)

Οι τρεις άγιοι κτήτορες της Μονής και κατά σάρκαν αδελφοί, Νικόλαος, Αθανάσιος και Αντώνιος κατάγονταν από την πόλη της Αδριανουπόλεως, από γένος λαμπρό.

Εννοήσαντες όμως το άστατο και παροδικό της παρούσης ζωής εξέλεξαν τον μοναχικό βίο και προσήλθαν στον αγιοτόκο Αθωνα.

Κατέφυγαν στον ονομαστό για το ύψος της αρετής του, Άγιο Αθανάσιο τον κτήτορα της Μεγίστης Λαύρας από τον οποίο και παροτρύνθηκαν να αναστηλώσουν την εγκαταλελειμμένη και παραλελλειμένη εξαιτίας των βαρβαρικών επιδρομών Μονή του Βατοπαιδίου.

Πραγματικά οι τρεις αυτάδελφοι επανέφεραν την μονή στην εύριθμη λειτουργία της, και αφού βαδίσαν τον δρόμο της ομολογίας, τελείωσαν την ζωή τους και τάφηκαν σε κοινό τάφο, κατά την παράδοση, στον εσωνάρθηκα του Καθολικού της Μονής.

Το έτος 1992 μετά από διάνοιξη του τάφου, βρέθηκαν και τα άγια λείψανά τους, τα οποία έχει η Μονή Βατοπαιδίου ως πολύτιμο θησαυρό και πηγή ιαμάτων και παρακλήσεως.