Εισαγωγή (Ιερά λείψανα)


10.04.2011

Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοσή μας, οι Άγιοι είναι αυτοί που έφτασαν στο τρίτο στάδιο του αγιασμού, που λέγεται τελειωτικό. Ως γνωστό, σε τρία στάδια διαιρείται η πνευματική ζωή: το καθαρτικό, το φωτιστικό και το τελειωτικό. Στο τελευταίο που λέγεται και απάθεια ή θέωση, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος ενώνεται και με το σώμα του ανθρώπου, όχι μόνο με την ψυχή, με αποτέλεσμα και αυτό να θεούται και να γίνεται ταμείον της Χάριτος.

Η λειψανοθήκη με την κάρα του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Έτσι στα άγια λείψανα υπάρχει ενδημούσα η Χάρις του Αγίου Πνεύματος, γιατί η Χάρις που είχαν οι αγιοί μας όταν ήσαν στην ζωή, μετά την κοίμησή τους εξακολουθεί να παραμένει, “ανεκφοιτήτως”, κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά, στα άγιά τους λείψανα. Έτσι έχουμε την ίδια ευλογία με τους χριστιανούς της εποχής που ζούσαν οι άγιοι, να παίρνουμε την ευλογία των αγίων μας, εμείς που ζούμε σε μια διαφορετική εποχή, ασπαζόμενοι τα άγιά τους λείψανα.

Ο τιμητικός ασπασμός που αποδίδουμε στα άγια λείψανα μαζί με την προσευχή που κάνουμε επικαλούμενοι την Χάριν των Αγίων μας, μας καθιστούν κοινωνούς της Χάριτος των αγίων και μας αγιάζουν.