Μέρος από το δεξιό χέρι της αγίας μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης


11.05.2011

Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνη (25/11)

 

Αυτή η μακαρία του Χριστού νύμφη και μάρτυς  Αικατερίνη έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού. Καταγόταν από την μεγαλόπολη Αλεξάνδρεια και από γένος λαμπρό και βασιλικό. Ο πατέρας της λεγόταν Κένστος ή Κώνστας. Ήταν προικισμένη με πολλά χαρίσματα, με κάλλος σώματος και πεπαιδευμένη με όλην την επιστήμη της Ελληνικής και Λατινικής παιδείας και συγγραφής.

Αφού γνώρισε τον Χριστό, καταφρόνησε τα πάντα “ίνα Αυτόν κερδίσει” και ομολόγησε με θάρρος την πίστη της, υπομένοντας φρικτά βασανιστήρια.

Με την σοφία και δύναμη των λόγων της όχι μόνον αυτήν που προέρχεται από τους ανθρώπους την οποία βέβαια κάτεχε όσο κανείς άλλος, μάλλον της Θείας την οποία δέχθηκε εξ ύψους “ου γάρ εστέ υμείς οι λαλούντες αλλά το πνεύμα του Θεού το λαλούν εν υμίν”, διαλέχθηκε περί της Χριστιανικής πίστεως με 150 ρήτορες, τους πλέον σοφούς της εποχής αληθείας  εκείνους τους οποίους και έπεισε να αρνηθούν την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψουν στον Χριστό. Όλοι αυτοί μαζί με την αγία αποκεφαλίστηκαν και κέρδισαν τους αφθάρτους στεφάνους της δικαιοσύνης διά του μαρτυρίου.