Μέρος της κάρας του αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου


11.05.2011

Άγιος μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο Στρατηλάτης (8/2)

Ο άγιος Θεόδωρος καταγόταν από τα Ευχάιτα, πόλη της Γαλατίας. Κατοικούσε όμως στην πόλη Ηράκλεια και ήταν τιμημένος με το αξίωμα του στρατηλάτου. Υπερτερούσε από πολλούς στα σωματικά και ψυχικά χαρίσματα.

Για την πίστη του στον Χριστό διαβλήθηκε στον βασιλέα Λικίνιο. Όταν μάλιστα ο τελευταίος πήγε στην Ηράκλεια, ελπίζοντας να τον μεταβάλει στην δική του γνώμη, ο άγιος με έξυπνο τρόπο πήρε από αυτόν τα πολύτιμα αγάλματα των ψευδοθεών του και αφού τα κομμάτιασε, τα μοίρασε στους φτωχούς.

Μετά από αυτό ο Λικίνιος θύμωσε πολύ και διάταξε να τον τιμωρήσουν πολύ σκληρά. Στην αρχή τον κτύπησαν στον λαιμό με μολύβδινες σφαίρες, τον έκαυσαν με αναμμένες λαμπάδες και τον έρριξαν στην φυλακή χωρίς να του δώσουν φαγητό για μια βδομάδα. Επειδή ο μάρτυς κράτησε με ακρίβεια την ομολογία του χωρίς καθόλου να δειλιάσει ο τύραννος διέταξε να τον καρφώσουν επάνω στον σταυρό και να περάσουν στο απόκρυφο μέλος του

σιδερένια περόνη πράγμα πολύ οδυνηρό. Έβαλε μάλιστα μερικά παιδιά και τον ετόξευαν με βέλη στο πρόσωπο, μέχρι που καταστράφηκαν οι οφθαλμοί του.

Ο Κύριός μας όμως, ελευθέρωσε τον άγιο από τον σταυρό και του χάρισε και πάλι την υγεία όπως και πρίν. Χάρη σ’ αυτό το θαύμα πολλοί πίστεψαν στον Χριστό, όχι όμως και ο βασιλιάς, ο οποίος τυφλωμένος από την πλάνη στην οποία βρισκόταν διέταξε να αποκεφαλίσουν τον μάρτυρα και έτσι αφού εμπορεύθηκε καλώς τα πρόσκαιρα ο καλλίνικος αθλητής του Χριστού, κληρονόμησε τα αιώνια και ατελεύτητα.