Ο δάκτυλος του Ιωάννου του Προδρόμου


11.05.2011

Τίμιος Πρόδρομος (24/6)

Ήταν υιός του Αρχιερέως Ζαχαρία και της Ελισάβετ και γεννήθηκε από Θεία Επαγγελία μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Από την μικρή του ηλικία ζούσε στην έρημο και εκεί κήρυτε σε όλους την μετάνοια. Αυτός αξιώθηκε να βαπτίσει στον Ιορδάνη ποταμό τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Γι’ αυτόν μαρτύρησε και ο ίδιος ο Κύριος μας ότι δεν γεννήθηκε κανείς άνθρωπος πάνω στην γή μεγαλύτερος από αυτόν· ακόμα και ότι μεταξύ των προφητών ήταν ο μεγαλύτερος.

Για την εμμονή του στον Θείο Νόμο, και την επιρροή που ασκούσε στον λαό με την ενάρετή του πολιτεία, αποκεφαλίστηκε από τον βασιλέα Ηρώδη.

Ο Τίμιος Πρόδρομος θεωρείται ο προστάτης των μοναχών και σύμφωνα με μια παράδοση αυτός θα είναι ο αρχηγός του τάγματος των σεσωσμένων μοναχών, το οποίο θα αναπληρώσει το εκπεσόν τάγμα του Εωσφόρου.