Το δεξιό χέρι του Αποστόλου Ανδρέου


11.05.2011

Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (30/11)

Ο Απόστολος Ανδρέας ήταν υιός του Ιωνά και καταγόταν από την μικρή πόλη της Γαλιλαίας Βηθσαϊδά. Ήταν μάλιστα και κατά σάρκα αδελφός του κορυφαίου των Αποστόλων Πέτρου.

Ο Απόστολος αυτός ηπήρξε πρώτα μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά αφότου τον κάλεσε ο Χριστός (πρώτο από τους αγίους, γι’αυτό και ονομάστηκε Πρωτόκλητος) έγινε μαθητής Του και συγκαταριθμήθηκε στην χορεία των δώδεκα αποστόλων. Αυτός οδήγησε και τον αδελφό του Πέτρο στον Χριστό. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, μετέφερε το κήρυγμα της αληθείας στα μέρη της Βιθυνίας, της Χαλκηδόνας, του Βυζαντίου, της Μακεδονίας και αλλού. Τελευταίος του σταθμός ήταν η πόλη των Πατρών, την οποία με τους λόγους του και τα όσα θαύματα έκανε, οδήγησε στον Χριστό.

Όμως ο ανθύπακτος Αιγεάτης, εμμένοντο στην πλάνη των ειδώλων, και αφού μεταχειρίστηκε κάθε τρόπο για να τον μεταστρέψει και δεν κατόρθωσε τίποτα, τον απείλησε με σταυρικό θάνατο. Τότε ο άγιος απάντησε με τα θαυμάσια αυτά λόγια: “Αν φοβόμουν τον σταυρό, δεν θα τον εκήρυττα”.

Με τον σταυρικό λοιπόν θάνατο ο μιμητής του Δεσπότου Χριστού, πλήρωσε την ομολογία του και κέρδισε εκείνα τα εξαίσια στα οποία”επιθυμούσιν οι άγγελοι παρακύψαι”.