Η Αγία Ζώνη της Παναγίας


11.05.2011

Η πάνσεπτη και χαριτόβρυτη Ζώνη της Παναγίας μας, η οποία βρίσκεται στην  Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του  Αγίου Ορους, είναι το μοναδικό κειμήλιο το οποίο σώζεται από την επίγεια ζωή της.

Η λειψανοθήκη με το μεγάλο τμήμα της αγίας Ζώνης της Θεοτόκου

Κατά την ιερά παράδοση και ιστορία της  Εκκλησίας μας η  Υπεραγία Θεοτόκος τρεις ημέρες μετά την κοίμησή της ανέστη και ανελήφθη εν σώματι στους ουρανούς. Κατά την διάρκεια της αναλήψεώς της, έδωσε στον  Απόστολο Θωμά την Τιμία της Ζώνη. Και ο Θωμάς μαζί με τους άλλους Αποστόλους, αφού άνοιξαν τον τάφο «ουχ εύρον το σώμα» της Θεοτόκου.  Ετσι η Τιμία Ζώνη αποτελεί τεκμήριο για την  Εκκλησία μας της αναστάσεως και αναλήψεως της Θεοτόκου με το σώμα στους ουρανούς και με μια λέξη της μεταστάσεώς της.

Η Τιμία Ζώνη κατασκευάστηκε σύμφωνα με την παράδοση από την ίδια την Παναγία με τρίχες καμήλας.  Η Αυτοκράτειρα Ζωή, σύζυγος του Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού, από ευγνωμοσύνη για θαυματουργική θεραπεία της, κέντησε, την Ζώνη με χρυσή κλωστή, όπως σώζεται σήμερα.  Αρχικά φυλασσόταν στα  Ιεροσόλυμα και ακολούθως στην Κωνσταντινούπολη, που τον 12ον αιώνα επί Μανουήλ  Α’ Κομνηνού (1143-1180) καθιερώθηκε και επίσημος εορτασμός της την 31ην Αυγούστου.  Εν τέλει ο Αυτοκράτωρ  Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός (1347-1355), ο οποίος έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη προς την  Ιερά Μεγίστη Μονή του Βατοπαιδίου, όπως διαπιστώνεται από πολλές σχετικές μαρτυρίες, την δώρισε σε αυτή.  Από τότε η Τιμία Ζώνη φυλάσσσεται στην  Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, σε ασημένια θήκη νεώτερης κατασκευής η οποία φέρει την παράσταση της Μονής. Στο κάτω δεξιό διάχωρο της παραστάσεως ο κατασκευαστής φιλοτέχνησε την μορφή του δωρητή Αυτοκράτορα Καντακουζηνού και επιγραφή η οποία αναφέρεται στη δωρεά του προς την Μονή.

Αναρίθμητα είναι τα θαύματα, τα οποία έγιναν ως σήμερα με την Τιμία Ζώνη.  Η αξία της είναι ανεκτίμητη, δίοτι συνδέεται με την Παναγία. Αυτή έχει την χάρη και σ’αυτήν οφείλει την θαυματουργική δύναμη, που ποικιλότροπα μεταδίδει στους πιστούς.

Η  Αγία Ζώνη διατηρεί «ανεκφοιτήτως» την χάρη της  Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι συνδέθηκε με το πρόσωπο και την ζωή της και διότι οι άγιοι είναι πνευματοφόροι όχι μόνο κατά την διάρκεια της ζωής τους, αλλά και μετά την κοίμησή τους. Το ίδιο φαινόμενο αναφέρεται σουδάρια και σημικίνθια των  Αποστόλων τελούσαν θαύματα, διότι είχαν την Χάρη των αγίων, που τα φορούσαν. Γι’αυτό και η  Εκκλησία της αποδίδει τιμητική προσκύνηση, καθώς και στο Τίμιο Ξύλο του Σταυρού του Κυρίου.

Η  Αγία Ζώνη έχει την ιδιαίτερη χάρη να θεραπεύει την στειρότητα των ατέκνων ζευγαριών και των καρκινοπαθών με κορδέλλα η οποία έχει προηγουμένως ευλογηθή επ’αυτής και ακολούθως την ζώννονται οι στείρες γυναίκες και οι ασθενείς.