Εισαγωγή στα Λατρευτικά αντικείμενα της Μονής


10.04.2011

Ανάλογη αξία με τα λείψανα στην ορθόδοξη πίστη έχουν ορισμένα αντικείμενα που συνδέονται με τον βίο του Χριστού, της Θεοτόκου ή αγίων. Αυτά, αν και δεν αποτελούν λείψανά τους, λατρεύονται ως τέτοια, αφού μεταδίδουν την χάρη τους.

Η λειψανοθήκη και ο Σταυρός, με μεγάλο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, που δώρισε στη Μονή, κατά την παράδοση, ο κνέζης της Σερβίας Λάζαρος