Τεμάχιο του Τίμιου Κάλαμου


11.05.2011

Στην Μονή Βατοπαιδίου βρίσκεται μία ακόμη σερβική λειψανοθήκη που έχει στο μέσο κοίλωμα με πατριαρχικό σταυρό. Ο Σταυρός φέρει σ’ όλο το μήκος και πλάτος του μία λωρίδα εμφυτευμένου Τίμιου Κάλαμου. Γύρω-γύρω από τον Σταυρό υπάρχουν σε φατνώματα λείψανα επωνύμων αγίων της Εκκλησίας μας. Η λειψανοθήκη αυτή πρέπει να δωρήθηκε στην Μονή από Σέρβους ευγενείς.

Η χρονολογία κατασκευής της λειψανοθήκης ανάγεται από τους ερευνητές εις τον 16ον αι. -17ο αι.. Πολύ πιθανόν όμως να είναι της ίδιας εποχής με την λειψανοθήκη του Τιμίου Σταυρού. Δεν σώζεται καμμία επιγραφή ή χρονολογία.

Ως γνωστόν, ο Τίμιος Κάλαμος είναι το καλάμι που έδωσαν οι Ιουδαίοι στην δεξιά χείρα του Χριστού, αντί βασιλικού σκήπτρου, αφού τον ενέδυσαν κόκκινη χλαμύδα, αντί βασιλικής πορφύρας, θέλοντας να τον εμπαίξουν ότι τάχα ήταν βασιλιάς· επειδή ο ζωοποιός και σωτήριος Του λόγος δεν χωρούσε στις πεπωρωμένες τους ψυχές. Με τον κάλαμο αυτό στην συνέχεια τον κτύπησαν στην κεφαλή, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής   Ματθαίος (κεφ. 27)