Αποστολές της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου στη Θάσο


03.04.2014

01Αντιγράφω από το αξιόλογο blog η ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ:

Η λειψανοθήκη αναδημοσιεύει εδώ την πολύ ενδιαφέρουσα εργασία των Χαλκιά Γεώργιου και Τζίμα Πέτρου με τίτλο: AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912) που δημοσιεύθηκε στον Β΄ τόμο των Πρακτικών του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών με θέμα: “Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Η ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΕΧΝΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα” που διοργανώθηκε από το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ στην Καβάλα στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2010.
Σύμφωνα με τους ερευνητές: «Έτσι για την εργασία μας αυτή βασιστήκαμε, κατά κύριο λόγο, σε 50 ανέκδοτα έγγραφα, που εντοπίσαμε στο αρχείο της μονής Βατοπαιδίου, χρονικής περιόδου 1809-1912 και αφορούν τις επισκέψεις του ιερού κειμηλίου της Αγίας Ζώνης στο νησί της Θάσου για την ψυχική και πνευματική ενδυνάμωση των κατοίκων του και για τη στήριξή τους σε περιόδους θανατηφόρων επιδημιών και φυσικών καταστροφών. Ακόμη, παρουσιάζονται πολύ σημαντικά στοιχεία από τα βιβλία ληψοδοσίας του μοναστηριού, χρονικής περιόδου 1883-1911, τα οποία ερευνήθηκαν ενδελεχώς και αφορούν τις προσφορές των κατοίκων σε λάδι και χρήματα, κατά τον ερχομό της Αγίας Ζώνης στην Θάσο. Μέσα από την εργασία αυτή πιστεύουμε ότι αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισαν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, και εδώ συγκεκριμένα η μονή Βατοπαιδίου, στην πνευματική και ψυχική ενδυνάμωση του δοκιμαζόμενου λαού της Θάσου, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αλλά και η αξιοζήλευτη θρησκευτική συνείδηση που επιδείκνυαν οι κάτοικοι του νησιού».
Ενδιαφέρον στοιχείο που έχει προέλθει από την έρευνα είναι και η οικονομική βοήθεια που χορηγούσε η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου για κοινωφελή έργα στην τουρκοκρατούμενη Θάσο, πχ λιμάνι, υδρευτικά έργα κοινοτήτων, σχολεία, αλλά και υπέρ ανεγέρσεως ναών, ενίσχυση απόρων κτλ. «Όλες αυτές, αλλά και άλλες πολλές ενέργειες του μοναστηριού ανακούφιζαν αρκετά τους κατοίκους του νησιού από τα χρόνια οικονομικά τους προβλήματα και βοηθούσαν στη βελτίωση της ζωής τους. Ωστόσο για τη σωματική και πνευματική τους υγεία οι Θάσιοι προσέτρεχαν «αύθις εις τον μόνον ιατρόν του κόσμου, εις την μεγάλιν χάριν της Χαριτοβρύτου και Αγίας Ζώνης της υπερευλογημένης Θεοτόκου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της κοινότητας Παναγίας το έτος 1892».

AΓΙΑΖΩΝΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΘΑΣΟΥ (1809-1912)