Αγαθάγγελος Μοναχός (18ος αιώνας)


11.05.2011

Η μοναδική φορά που συναντούμε το όνομα του Αγαθαγγέλου, είναι σε ένα κτητορικό σημείωμα στον κώδικα 1288, μία ανθολογία του 18ου αιώνα, στην οποία αναφέρεται, “Το παρόν υπάρχει καμού του Αγαθαγγέλου μοναχού, μουσικού Βατοπαιδινού του Βυζαντίου