Δοξαστικό Πολυελέου «Λόγον αγαθόν» Γ. Ρυσίου του Ιερέως (†1865) – (βατοπαιδινός χορός)


04.11.2016

vatopaidinos-xoros2

Ο Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» σε ήχο Άγια, σε σύνθεση Γεωργίου Ρυσίου του ιερέως ακολουθεί τη συνηθισμένη τάξη των παλαιών συνθέσεων του Πολυελέου της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου μελοποιΐας με Στίχους, Τριαδικό και Θεοτοκίο με Κράτημα. Πρόκειται για νεότερη σύνθεση του 19ου αι. στην οποία αναδεικνύεται η νέα τάση στη μουσική σύνθεση με περίτεχνες γραμμές, αρμονισμένες στο αστικό και κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Πόλης.

Οι βατοπαιδινοί χοροί ψάλουν σε αγρυπνία το Τριαδικό και το Θεοτοκίο από τον Πολυέλεον «Λόγον αγαθόν» του Γεωργίου Ρυσίου του Ιερέως (†1865).