Το πόδι της αγίας Παρασκευής της Νέας


11.05.2011

Οσία Παρασκευή η Νέα

Η οσία του Χριστού Παρασκευή καταγόταν από ένα χωρίο της Θράκης που ονομαζόταν Επιβάται το οποίο βρισκόταν κοντά στην Συληβρία.

Επειδή όμως πόθησε την τελειοτάτην ζωήν, εγκατέλειψε γονείς και συγγενείς και πατρίδα και πλούτον πρόσκαιρον, και από νεαράς ηλικίας αναζήτησε τον πολύτιμο μαργαρίτη, τον νυμφίο της Χριστόν όπως η καλή εκείνη νύμφη του Ασματος των Ασμάτων.

Και δεν απέτυχε του ποθουμένου. Αφού επισκέφθηκε τους ιερούς τόπους της Κων/πόλεως και των Ιεροσολύμων, ασπάστηκε τον μοναχισμό και έζησε για αρκετά χρόνια σε γυναικείο μοναστήρι κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Μετά όμως επέστρεψε και πάλιν στην Κων/πολη. Σε κάποιο χωριό κοντά σ’ αυτήν παρέδωσε και η μακαρία την ψυχή της και ανήλθε στις αιώνιες σκηνές.

Το άγιο και χαριτόβρυτο λείψανό της ανακομίστηκε από την γή με θαυμαστή αποκάλυψη, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται σήμερα στην πόλη της Ρουμανίας Ιάσιο.