Το Λατινικό Αρχείο


10.05.2011

Η παρουσία λατινικών εγγράφων στα αγιορειτικά αρχεία είναι εξαιρετικά σπάνια, δεδομένων των περιορισμένων επαφών των μονών με την καθολική Δύση και την επικέντρωση των δραστηριοτήτων τους στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο αρχείο της Μονής Βατοπαιδίου φυλάσσεται μικρός αριθμός εγγράφων γραμμένων στην λατινική, που αποδεικνύουν ότι η αίγλη της είχε απλωθεί και πέρα από τον ορθόδοξο χώρο. Μεταξύ των εγγράφων αυτών ξεχωρίζει η συστατική επιστολή του βασιλιά της Ισπανίας Αλφόνσου (1456), με την οποία ζητά την διευκόλυνση των Βατοπαιδινών μοναχών που περιόδευαν στην χώρα του με σκοπό την ζητεία. Ανάλογη επιστολή εξέδοσε το 1512 και ο μαρκήσιος του Μομφεράτου Γουλιέλμος, με την οποία προέτρεπε τους χριστιανούς να ενισχύσουν οικονομικά την Μονή.