ΤΙΤΛΟΣ

Χριστιανική Γραμματεία ΙΜΜΒ – 1 Αγίου Μακαρίου Μακρή Άπαντα τόμ. Α


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χριστιανική Γραμματεία

ΕΚΔΟΣΗ

Νοέμβριος 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

512

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Δερματόδετη έκδοση σε προστατευτική θήκη

ISBN

ISBN: 978-618-5501-13-6

ΤΙΜΗ

39.00 €

Χριστιανική Γραμματεία ΙΜΜΒ – 1 Αγίου Μακαρίου Μακρή Άπαντα τόμ. Α

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ

 

Με την κυκλοφορία του Α´ τόμου των Απάντων του Αγ. Μακαρίου Μακρή η Ι.Μ. Μονή Βατοπαιδίου εγκαινιάζει μία νέα εκδοτική σειρά με την ονομασία Χριστιανική Γραμματεία, που θα συμπεριλαμβάνει την συστηματική έκδοση Πατερικών κειμένων με παρουσίαση αυτών των κειμένων στην ολότητα τους, σε εκδόσεις που θα χαρακτηρίζονται από επιστημονική και εκδοτική αρτιότητα.

Τα χρόνια των τελευταίων Παλαιολόγων Αυτοκρατόρων, αν και ήταν εποχή φθοράς και παρακμής μη αναστρέψιμης, εντούτοις καμμία πολιτική συγκυρία η οικονομική δυσπραγία δεν φαινόταν να ματαιώνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι άνθρωποι τον απώτερο σκοπό της υπάρξεώς τους. Έτσι, μερικές μόνο δεκαετίες πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (1453), παρατηρείται μια μεγάλη άνθηση των τεχνών και των γραμμάτων.

Στην πλειάδα των λογίων της Κωνσταντινουπόλεως που ελάμπρυναν αυτήν την αναγέννηση, διαπρεπή θέση κατέχει ο Άγιος Μακάριος Μακρής (†1431). Καταγόμενος από την Θεσσαλονίκη και έχοντας ασκητέψει για μια εικοσαετία στο Άγιον Όρος στην Μονή Βατοπαιδίου, ο Μακάριος Μακρής χρημάτισε Ηγούμενος της Μονής Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη, Μέγας Πρωτοσύγκελλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σύμβουλος των Αυτοκρατόρων Μανουήλ Β´ και Ιωάννου Η´ των Παλαιολόγων, υπήρξε φίλος του Ιωσήφ Βρυεννίου και του Γεωργίου Σφραντζή, «διδάσκαλος» Γενναδίου του Σχολαρίου και Μάρκου του Ευγενικού, αναδείχθηκε δε, ως μια από τις πλέον σημαίνουσες πνευματικές και εκκλησιαστικές προσωπικότητες των αρχών του ΙΕ´ αιώνα στο Βυζάντιο λόγω της μορφώσεως του, της πνευματικότητός του, του συγγραφικού του έργου.

Ο Α´ τόμος των Απάντων του Αγ. Μακαρίου Μακρή περιλαμβάνει σε κριτική έκδοση και μεταγραφή στην νεοελληνική τα κείμενα: Βίος και πολιτεία του οσίου πατρός ημών Μακαρίου του το επίκλην Μακρή, Εγκώμιον εις τον εν αγίοις πατέρα ημών Δαυίδ τον εν Θεσσαλονίκη, Βίος και πολιτεία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Μαξίμου του εν  Αθῳ, του επίκλην Καυσοκαλύβη, Μονωδία επί τω εαυτού κατά πνεύμα πατρί, τω αγιωτάτω Δαυΐδ, ιερομονάχω και πνευματικώ, καθώς και εκτενή Εισαγωγή του καθηγητή Αστέριου Αργυρίου που έχει έπιμεληθεί και την έκδοση των κειμένων.

Η έκδοση διακρίνεται για την υψηλή τυπογραφική και αισθητική ποιότητά της, σπάνια για τα ελληνικά έκδοτικά δεδομένα.