ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολυτελείς εκδόσεις - Oμοιόγραφες

ΕΚΔΟΣΗ

2001

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

952

ΣΧΗΜΑ

22 x 36

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Καλλιτεχνική σκληρή

ISBN

960-8326-08-7

ΤΙΜΗ

200 ευρώ (+ταχυδρομικά)