ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Λειτουργική

ΕΚΔΟΣΗ

2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ

1400

ΣΧΗΜΑ

24x17 εκ.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Πανόδετο

ISBN

978-618-5501-85-3

ΤΙΜΗ

90 €

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το Τυπικόν της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Αγίου Όρους. Το Βατοπαιδινό Τυπικό διαμορφώθηκε εδώ και αιώνες περιλαμβάνοντας διατάξεις παλαιοτέρων τυπικών, όπως του Αγίου Σάββα, στο Στουδιτικού και άλλων, επεξεργασμένες και κατάλληλα προσαρμοσμένες για τις τοπικές συνθήκες και εορτές και το κατά τις διάφορες περιστάσεις μοναστηριακό πρόγραμμα. Με την επιμελή προσπάθεια και συνεργασία αδελφών της Μονής προέκυψε το νέο εκδοθέν έργο, το οποίο παρουσιάζει με ακρίβεια την βατοπαιδινή τάξη, δίνοντας ένα υπόδειγμα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια για τους επιθυμούντες να συμβουλευθούν το Αγιορειτικό και ειδικά το Βατοπαιδινό Τυπικό.

Περιέχει:

 • Προθεωρία, ήτοι αναλυτική περιγραφή κάθε μέρους της ακολουθίας
 • Περιγραφή των βαθμίδων Εορταστικότητας των ακολουθιών της Μονής
 • Τάξεις των διακονούντων εν ώρα ακολουθίας (Ιερέων – Διακόνων, Εκκλησιαστικών, Παραβηματάρη, Κανονάρχη)
 • Αναλυτικές Τυπικές Διατάξεις των ακολουθιών των ακινήτων και κινητών Εορτών(Μηνολόγιο, Τριώδιο,Πεντηκοστάριο) με όλες τις πιθανές τυπικές περιπτώσεις τους
 • Ενσωματωμένο το Τυπικό εορτασμού όλων των προσφάτως ανακηρυχθέντων Αγίων
 • Προτεινόμενους Εγκωμιαστικούς Λόγους για κάθε Εορτή ή Εορταζόμενο Άγιο
 • Τυπικό και διάταξη των Εκτάκτων Ακολουθιών (Αγιασμού, Παρακλήσεως, Βαπτίσεως, Ρασοφορίας, Ρασοευχής, Κουράς Μεγαλοσχήμου, Μνημοσύνου, Εκδημίας, Ευχελαίου, Χειροτονίας διακόνου, Χειροτονίας πρεσβυτέρου)
 • Πίνακες Στιχολογίας του Ψαλτηρίου
 • Κείμενα των Ακολουθιών της Τραπέζης
 • Τυπικό, Κείμενα και Ευχές των Λιτανειών (Ορθοδοξίας, Βαΐων, Επιταφίου, κ.λπ.)
 • Φήμες Εορτών
 • Εορτολόγιο Έτους
 • Κυριακοδρόμιο (ήτοι προτεινόμενες πατερικέςΟμιλίεςγια το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα κάθε Κυριακής)
 • Γλωσσάριο (ήτοι εξήγηση των όρων του Τυπικού)
 • Σχεδιαγράμματα και Εικόνες
 • Συνταγή κολλύβων

Και πολλά άλλα…