29.04.2022

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η΄ – ΑΝΑΛΕΚΤΑ Δ΄

Κυκλοφορούν τα ΑΝΑΛΕΚΤΑ Δ΄ (τόμος 8) της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου, με...

14.11.2018

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤ΄ ΚΑΙ Ζ΄ TOMOΣ – ΑΝΑΛΕΚΤΑ Β΄ & Γ΄

Κυκλοφόρησαν τα ΑΝΑΛΕΚΤΑ Β΄ και Γ΄ ( ΣΤ΄ και Ζ΄ τόμοι) της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου, οι...

15.12.2017

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΟΙ Β΄ ΚΑΙ Γ΄

Κυκλοφορεί ο Β΄ και ο Γ΄ τόμος της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου,...

22.11.2016

Ειρμολόγιον Ιωάννου Πρωτοψάλτου και Ανάλεκτα Α΄ (Προλογάριον, Πολυέλεοι, Δοξολογίες)

Κυκλοφόρησαν ο Δ΄ και ο Ε΄ τόμος της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου,...

15.12.2017

ΑΝΑΛΕΚΤΑ Α΄ (ΠΡΟΛΟΓΑΡΙΟΝ, ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ, ΔΟΞΟΛΟΓΙΕΣ)

Κυκλοφόρησαν ο Δ΄ και ο Ε΄ τόμος της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου,...

27.10.2015

Το Αναστασιματάριο σε νέα έκδοση από τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Κυκλοφορεί ο Β΄ και ο Γ΄ τόμος της σειράς ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Γεωργίου Ν. Κωνσταντίνου,...