Ρήματα Ζωής

19.12.2017

Την υποβιβάζει        

Το αποτελεσματικότερο μέσο φωτισμού του νου και γεννήτρια της προσευχής είναι η αγρυπνία. Ο κόρος της υπνηλίας υποβιβάζει άμεσα...