Πνευματική Ζωή και Εμπειρική Θεολογία

22.09.2015

Η ασκητική του πόνου κατά τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή

Σε ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχροvns θεολογικής ανθρωπολογικής σκέψεως, την 49η επιστολή του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού,...

15.04.2013

Η μοναστική εμπειρία του Πνεύματος

Η μοναστική εμπειρία του Πνεύματος μοιάζει με προσωπική συγκέντρωση της εμπειρίας της Εκκλησίας. Ο πνευματικός άνθρωπος γίνεται ευχαριστιακός άνθρωπος....

12.07.2011

Ο Γέροντας Εφραίμ μιλά για τον Γέροντα Σωφρόνιο (+ 11 Ιουλίου 1993)

Ο Γέροντας Σωφρόνιος (1896-1993) είναι ένα σημείο αναφοράς γιά τήν εποχή μας. Γαλουχήθηκε μέ τήν ορθόδοξη ασκητική παράδοση καί...

12.07.2011

Γέροντος Σωφρονίου: «Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρίου»

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΒΩΡΙΟΥ ΦΩΤΟΣ Και ούτω (με το Βάπτισμα και το Χρίσμα) κατέστημεν σκήνωμα του Θεού του Υψίστου, τα...

10.07.2011

Ηγούμενος I.M. Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ: “Γιατί οι άνθρωποι επισκέπτονται το Άγιον Όρος;”

Πηγή: http://romfea.gr Το διεθνές forum «διάλογος των πολιτισμών», πραγματοποίησε την Παρασκευή στο Salzburg της Αυστρίας την εναρκτήρια τελετή του...

16.06.2011

Μετάνοια, θεσμική και οικονομική κρίση

Λέει ο αββάς Κασσιανός ότι ο μοναχός έχει ως στόχο του την απόκτηση της βασιλείας των Ουρανών, ενώ ως...

14.05.2011

Πνευματική Ζωή και Εμπειρική Θεολογία

Το μοναστήρι αποτελεί ένα εργαστήριο ασκήσεως των αρετών και μεταπλάσεως του χαρακτήρα για τους αγωνιζομένους μοναχούς.  Ο μοναχός που...