Το Λατινικό Αρχείο

10.05.2011

Το Λατινικό Αρχείο

Η παρουσία λατινικών εγγράφων στα αγιορειτικά αρχεία είναι εξαιρετικά σπάνια, δεδομένων των περιορισμένων επαφών των μονών με την καθολική...