Αλευρόμυλοι


11.05.2011

Στην περιοχή της κάτω πλατείας και δίπλα στους λιθόστρωτους δρόμους που οδηγούν στις αποβάθρες βρίσκονται οι δύο υδροκίνητοι αλευρόμυλοι της Μονής , ο «πάνω» και ο «κάτω». Πρόκειται μάλλον για τα πρώτα κτήρια που μεταφέρθηκαν εκτός του μοναστηριακού περιβόλου, με σκοπό την εκμετάλλευση των υδάτων για την λειτουργία τους. Ο πάνω μύλος, που διαθέτει στο εσωτερικό πολύ αξιόλογο εξοπλισμό, φέρει την ακόλουθη επιγραφή στο υπέρθυρό του· «ΜΥΛΟΣ ΩΣ ΙΠΠΟΣ ΠΤΕΡΩΤΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΛΕΘΕΙ ΣΙΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΔΙΑΤΡΕΦΕΙ. ΟΥΤΟΣ ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑΝ ΟΛΩΣ ΜΕΘΟΔΟΝ, ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΝ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΧΩΝ ΚΙΝΗΣΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΕΡΨΙΝ», και την χρονολογία 1869. Δεν αποκλείεται όμως το ισόγειο του κτίσματος να χρονολογείται από τα μέσα του 18ου αιώνα. Ο «κάτω» μύλος χρονολογείται στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ ο όροφος προστέθηκε στο τέλος της ίδιας εκατονταετίας, είναι πιθανόν δε να αντικατέστησε έναν του προηγούμενου αιώνα. Η κίνηση των μύλων γίνεται με υδραύλακες και φτερωτές, και στον «κάτω» μύλο η πτώση των υδάτων γίνεται με την βοήθεια υδατόπυργου.

Αποψη του εσωτερικού του αλευρόμυλου της Μονής