Εξωμοναστηριακά Κτίρια

10.10.2020

Τα εξωμοναστηριακά κτίσματα της Ι. Μ. Μονής Βατοπαιδίου

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρεται στα εξωμοναστηριακά κτίσματα της Μονής και στην ανακαίνιση και αποκατάστασής τους κατά τα...

14.05.2011

Ελαιώνες, αμπελώνες, σιτοβολώνες

Η καλλιέργεια της γής αποτέλεσε ήδη από τους βυζαντινούς χρόνους μία από τις βασικότερες δραστηριότητες της μοναστικής κοινότητας του...

14.05.2011

Αρσανάδες-ψαρόσπιτα

Στο μέσον περίπου του παραλιακού αρχιτεκτονικού συγκροτήματος δεσπόζει ο μέγας αρσανάς της Μονής. Αποτελείται από δύο καραβοστάσια (αρσανάδες), το...

11.05.2011

Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός

Το κοιμητήριο και ο κοιμητηριακός ναός βρίσκονται στη δυτική πλευρά του κάτω πλατώματος . Είναι περιφραγμένα από ψηλό μανδρότοιχο,...

11.05.2011

Βορδοναρείο (στάβλος)

Το βορδοναρείο (στάβλος) είναι ένα διώροφο ορθογώνιο κτίσμα εντυπωσιακών διαστάσεων, το οποίο συνορεύει με τον μανδρότοιχο του σημερινού κοιμητηριακού...

11.05.2011

Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι

Μεταξύ του σημερινού κοιμητηριακού ναού των Αγίων Αποστόλων και του ηλεκτρικού σταθμού βρίσκονται βοηθητικά κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί...

11.05.2011

Ηλεκτρικός σταθμός

Η Μονή Βατοπαιδίου διαθέτει τον πρώτο ηλεκτρικό σταθμό που δημιουργήθηκε στο Αγιον Ορος, ο οποίος είναι επίσης ένας από...

11.05.2011

Κιόσκι

Κοντά στην πύλη της Μονής, στο βόρειο άκρο του πλατώματος που απλώνεται μπροστά από αυτή, βρίσκεται το κιόσκι ....