Χορταποθήκες


11.05.2011

Η Μονή Βατοπαιδίου διαθέτει δύο χορταποθήκες. Η πρώτη βρίσκεται στα δυτικά των «ιδιωτικών κήπων», στο σημείο απολήξεως του λιθόστρωτου δρόμου που ενώνει την πύλη της Μονής με την δεύτερη αποβάθρα της παραλίας. Πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο διώροφο κτήριο, το οποίο κατασκευάσθηκε στα 1903, και χρησιμοποιήθηκε ώς το 1911, όταν καταστράφηκε από πυρκαγιά και εγκαταλείφθηκε . Η δεύτερη χορταποθήκη βρίσκεται δίπλα στον δρόμο που ξεκινάει από το μεγάλο εργατόσπιτο του κάτω πλατώματος και καταλήγει στους δυτικούς κήπους της Μονής. Το ορθογώνιο αυτό κτήριο κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.