Δεξαμενή πυροσβέσεως


11.05.2011

Στην κορυφή μικρού λόφου, στα νοτιοανατολικά της Μονής, βρίσκεται μεγάλη δεξαμενή πυροσβέσεως, η οποία γεμίζει από τις πηγές της περιοχής του Αγίου Ονουφρίου. Κατασκευάσθηκε το 1901 από λίθους, καλυμμένους στο εσωτερικό με ισχυρό αμμοκονίαμα. Το κτήριο καλύπτεται με θόλο, που στηρίζεται σε πεσσούς.