Γανωτήριο


11.05.2011

Ανάμεσα στους αλευρόμυλους της κάτω πλατείας και σε επαφή με τον αναλημματικό τοίχο του λιθόστρωτου δρόμου που οδηγεί από την Μονή στην παραλία βρίσκεται το γανωτήριο . Πρόκειται για ένα μονόχωρο και απλά κατασκευασμένο οικοδόμημα των αρχών του 20ού αιώνα, το μοναδικό μάλλον του Αγίου Ορους που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τα γανώματα, για την επικάλυψη δηλαδή των χάλκινων σκευών με κασσίτερο.