Ηλεκτρικός σταθμός


11.05.2011

Η Μονή Βατοπαιδίου διαθέτει τον πρώτο ηλεκτρικό σταθμό που δημιουργήθηκε στο Αγιον Ορος, ο οποίος είναι επίσης ένας από τους παλαιωτέρους της Μακεδονίας. Οικοδομήθηκε στα 1914 στην περιοχή της κάτω πλατείας, δίπλα στο κάθισμα του Αγίου Μοδέστου, και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.