Καθίσματα Αγίου Τρύφωνος, Αγίου Μοδέστου, Αγίου Αρτεμίου


11.04.2011

Το Βατοπαίδι διαθέτει επτά καθίσματα, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται στον χώρο που την περιβάλλει (κάθισμα Αγίου Τρύφωνος, Αγίου Μοδέστου, Αγίου Αρτεμίου) και τα υπόλοιπα στο διοικητικό κέντρο της Αθωνικής πολιτείας, τις Καρυές (κάθισμα Αγίου Χαραλάμπους, Αγίου Νικολάου, Αναλήψεως και το αντιπροσωπείο). Το κάθισμα είναι μικρή καλύβη, όπου διαμένει ένας ασκητής μοναχός, το σιτηρέσιο του οποίου χορηγεί η Μονή.

Το κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος

Το κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος βρίσκεται κοντά στην χορταποθήκη του κάτω πλατώματος, στην βόρεια πλευρά του λιθόστρωτου δρόμου που απολήγει στους δυτικούς κήπους της Μονής. Πρόκειται για διώροφο κτίσμα, το ισόγειο του οποίου διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους και ο όροφος τον ναό και χώρους διαμονής. Ο ναός κατασκευάστηκε, σύμφωνα με χρονολογία στον ανατολικό τοίχο του, στα 1882. Το οίκημα διαθέτει χαγιάτι στην βόρεια και δυτική πλευρά, που στηρίζεται σε πεσσούς.

Το κάθισμα του Αγίου Μοδέστου

Το κάθισμα του Αγίου Μοδέστου , γνωστό και ως χατουλαριό , βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο βορδοναρείο. Είναι διώροφο κτίσμα σε σχήμα Γ, στο ισόγειο του οποίου στεγάζονταν τελευταίως ο στάβλος και η χορταποθήκη της Μονής, ενώ ο όροφος ήταν εργατόσπιτο. Ο ναός είναι προσκολλημένος στην νοτιοανατολική γωνία. Η προσπέλαση στον ναό και στον όροφο γίνεται από ένα φαρδύ χαγιάτι, που στηρίζεται σε πεσσούς και περιβάλλει το κτήριο στην βόρεια και ανατολική πλευρά. Η λιθανάγλυφη χρονολογία 1848 στον ανατολικό τοίχο του παρεκκλησίου και δεύτερη ίδια στον γραπτό διάκοσμο των γείσων, μαρτυρούν πιθανώς το έτος κατασκευής του καθίσματος. Στα δυτικά του κτηρίου προστέθηκαν, μάλλον στα τέλη του 19ου αιώνα, ένα μαγειρείο, ο πύργος των αποχωρητηρίων και κλιμακοστάσιο.

Το κάθισμα του Αγίου Αρτεμίου

Κοντά στην μεγάλη δεξαμενή και το πατητήρι-ρακαριό βρίσκεται το κάθισμα του Αγίου Αρτεμίου , το οποίο αποτελείται από ναό με προσκολλημένο διώροφο κτίσμα στα δυτικά του, που δεν σώζεται.