Πατητήρι-ρακαριό


11.05.2011

Κοντά στην μεγάλη δεξαμενή και το κάθισμα του Αγίου Αρτεμίου βρίσκεται το εντυπωσιακό κτήριο του πατητηριού και ρακαριού. Πρόκειται για επίμηκες ορθογώνιο διώροφο οικοδόμημα, μήκους περίπου 40 μέτρων, το οποίο διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο ανατολικό βρίσκεται το πατητήρι, όπου πατούσαν τα σταφύλια, και στο δυτικό το ρακαριό στο ισόγειο και ένα εργατόσπιτο στον όροφο. Το κτήριο κτίσθηκε το 1901, αντικαθιστώντας έτσι τα πατητήρια που μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα λειτουργούσαν μαζί με το βαγεναρείο στο εσωτερικό της Μονής. Η υψηλή τοποθεσία στην οποία κατασκευάστηκε το νεώτερο πατητήρι διευκόλυνε την εύκολη παροχέτευση του γλεύκους στο βαγεναρείο μέσω υπόγειων σωληνώσεων. Το ρακαριό, που διατηρεί ακέραιο τον εξοπλισμό του, επαναλειτούργησε πρόσφατα.

Αποψη του εσωτερικού του πατητηριού